ریاضی فیلم

جمع و تفریق کسرها

به سایت استاد ابراهیمی خوش آمدید.

وب سایت RiaziFilm

پیشرفت، تکنولوژی و فضای مجازی، واژه هایی هستند که تقریبا هر روز می شنویم. این واژه ها برای خودشان دنیایی ساخته اند که خیلیا در آن بیگانه و غریبند. امام علی (ع) می فرماید: فرزندان خود را برای زمانی غیر از زمان خودتان تربیت کنید. دنیای آینده، دنیایی در فضای مجازی خواهد بود که اگر اندکی غفلت کنیم از قافله عقب مانده ایم. بیشتر بخوانید

نماد زرین پال

آمار بازدیدکنندگان سایت

  • ۰
  • ۲,۰۰۷
  • ۱۲۲
  • ۶۵۷
  • ۱۰,۹۴۶
  • ۳۵۵,۳۱۶
  • ۲,۱۰۶,۶۴۰
  • ۹۳۸,۱۲۵
  • ۰
  • ۶۹۶,۲۴۰