ریاضی فیلم

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری صفحه ی ۵۶ ریاضی ششم Riazifilm.ir

750 تومان

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

توضیحات

فیلم حل تمرین

ریاضی ششم

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری صفحه ی ۵۶ ریاضی ششم

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری صفحه ی ۵۶ ریاضی ششم Riazifilm.ir

به سایت استاد ابراهیمی خوش آمدید.

وب سایت RiaziFilm

پیشرفت، تکنولوژی و فضای مجازی، واژه هایی هستند که تقریبا هر روز می شنویم. این واژه ها برای خودشان دنیایی ساخته اند که خیلیا در آن بیگانه و غریبند. امام علی (ع) می فرماید: فرزندان خود را برای زمانی غیر از زمان خودتان تربیت کنید. دنیای آینده، دنیایی در فضای مجازی خواهد بود که اگر اندکی غفلت کنیم از قافله عقب مانده ایم. بیشتر بخوانید

نماد زرین پال

آمار بازدیدکنندگان سایت

  • ۰
  • ۳,۳۵۵
  • ۲۸۷
  • ۳,۵۰۲
  • ۴۱,۹۳۱
  • ۹۴۴,۱۰۶
  • ۲,۹۱۸,۸۱۲
  • ۹۹۷,۸۴۹
  • ۵,۴۳۹
  • ۷۱۵,۴۶۰