ریاضی فیلم

مرور فصل ۳ ـ صفحه ۶۱ و ۶۲ از فصل ۳ ریاضی ششم riazifilm.ir

3,500 تومان

گام به گام ریاضی ششم

حل تشریحی تمرینات ریاضی ششم

توضیحات

فیلم حل تمرین های مرور فصل ۳ ریاضی ششم

پاسخ تشریحی تمرین های ریلضی ششم

مرور فصل ۳ ـ صفحه ۶۱ و ۶۲ از فصل ۳ ریاضی ششم

مرور فصل ۳ ـ صفحه ۶۱ و ۶۲ از فصل ۳ ریاضی ششم

به سایت استاد ابراهیمی خوش آمدید.

وب سایت RiaziFilm

پیشرفت، تکنولوژی و فضای مجازی، واژه هایی هستند که تقریبا هر روز می شنویم. این واژه ها برای خودشان دنیایی ساخته اند که خیلیا در آن بیگانه و غریبند. امام علی (ع) می فرماید: فرزندان خود را برای زمانی غیر از زمان خودتان تربیت کنید. دنیای آینده، دنیایی در فضای مجازی خواهد بود که اگر اندکی غفلت کنیم از قافله عقب مانده ایم. بیشتر بخوانید

نماد زرین پال

آمار بازدیدکنندگان سایت

  • ۰
  • ۳,۰۸۶
  • ۲۵۸
  • ۳,۵۰۲
  • ۴۱,۶۶۲
  • ۹۴۳,۸۳۷
  • ۲,۹۱۸,۵۴۳
  • ۹۹۷,۸۲۰
  • ۵,۶۴۲
  • ۷۱۵,۴۴۳