ریاضی فیلم

فیلم حل تشریحی تمرینات (تناسب) صفحه ۵۷ ریاضی پنجم Riazifilm.ir

450 تومان

گام به گام ریاضی پنجم

توضیحات

فیلم حل تشریحی تمرینات (تناسب) صفحه ۵۷ ریاضی پنجم Riazifilm.ir

به سایت استاد ابراهیمی خوش آمدید.

وب سایت RiaziFilm

پیشرفت، تکنولوژی و فضای مجازی، واژه هایی هستند که تقریبا هر روز می شنویم. این واژه ها برای خودشان دنیایی ساخته اند که خیلیا در آن بیگانه و غریبند. امام علی (ع) می فرماید: فرزندان خود را برای زمانی غیر از زمان خودتان تربیت کنید. دنیای آینده، دنیایی در فضای مجازی خواهد بود که اگر اندکی غفلت کنیم از قافله عقب مانده ایم. بیشتر بخوانید

نماد زرین پال

آمار بازدیدکنندگان سایت

  • ۰
  • ۳,۴۹۴
  • ۳۰۹
  • ۳,۵۰۲
  • ۴۲,۰۷۰
  • ۹۴۴,۲۴۵
  • ۲,۹۱۸,۹۵۱
  • ۹۹۷,۸۷۱
  • ۹۶۰
  • ۷۱۵,۴۸۰