ریاضی فیلم

تدریس مساحت دایره ریاضی ششم صفحه ی ۹۹ ـ فیلم حل تمرین www.riazifilm.ir

3,000 تومان

ابراهیم ابراهیمی مدرس کلاس های تیزهوشان و استعداد تحلیلی و خلاقیت

09141640034

آموزش مساحت دایره

توضیحات

تدریس مساحت دایره ریاضی ششم صفحه ی ۹۹ ـ فیلم حل تمرین www.riazifilm.ir

درس سوم از فصل ۵ ریاضی ششم به تدریس مساحت دایره ریاضی ششم پرداخته است. این مفهوم صفحات ۹۸ ـ ۹۹ ـ ۱۰۰ و ۱۰۱ را شامل می شود که می توانید با کلیک بر روی شماره ی صفحات به فیلم مربوط به آن صفحه دسترسی داشته باشید.

اهداف آموزش مساحت دایره ریاضی ششم
١ــ تمام اجزاء دایره را بشناسد.
٢ــ ارتباط محیط نصف دایره با مساحت دایره را بفهمد.
٣ــ مساحت دایره را به کمک شمارش مربع ها درک کند.
۴ــ مساحت دایره را به کمک مساحت متوازی الاضلاع به دست آورد.
۵ــ کاربرد مساحت دایره را در زندگی حس کند.
۶ــ مساحت شکل های ترکیبی را محاسبه کند.
٧ــ بداند مساحت دایره به روش های مختلف را می توان به دست آورد.
٨ــ بداند مساحت دایره در نهایت تقریبی است چون عدد π تقریبی است.
٩ــ مساحت سطح های گرد را در زندگی خوب تخمین بزند.

در فعالیت ص ٩٨
یادآوری محیط دایره و نصف دایره از سال قبل یک بار دیگر تکرار میشود.
در سال چهارم مساحت متوازی الاضلاع را یاد گرفته ایم حاال میخواهیم به کمک متوازی الاضلاع به مساحت دایره برسیم.

کار در کلاس ص ٩٨
مساحت دایره را از طریق شمارش مربع ها به دست آورید.
اگر بخواهیم مساحت دقیق تری داشته باشیم باید مربع را ریزتر کنیم یعنی هر مربع را به ۴ مربع ریزتر تقسیم کنیم.
کار در کلاس ۲ ص ٩٩
ارتباط مساحت مربع و دایره را باید به دست آوریم.

آموزش مساحت دایره ریاضی ششم

کار در کلاس ۳ ص ٩٩
اجسام دایره شکل داخل منزل را اندازه بگیرید و عدد π را ٣ درنظر بگیرید و مساحت آنها را به دست آورید.
فعالیت ص ٩٩
مساحت شکل ترکیبی به روشهای مختلف محاسبه شده است که از راهبرد زیر مسئله استفاده شده است.
کار در کلاس ص ٩٨
درک این مطلب که مشاهده عینی با محاسبه چقدر تفاوت دارد.

منبع: سایت تالیف کتب درسی ـ کتاب راهنمای معلم ریاضی ششم

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

به سایت استاد ابراهیمی خوش آمدید.

وب سایت RiaziFilm

پیشرفت، تکنولوژی و فضای مجازی، واژه هایی هستند که تقریبا هر روز می شنویم. این واژه ها برای خودشان دنیایی ساخته اند که خیلیا در آن بیگانه و غریبند. امام علی (ع) می فرماید: فرزندان خود را برای زمانی غیر از زمان خودتان تربیت کنید. دنیای آینده، دنیایی در فضای مجازی خواهد بود که اگر اندکی غفلت کنیم از قافله عقب مانده ایم. بیشتر بخوانید

نماد زرین پال

آمار بازدیدکنندگان سایت

  • ۰
  • ۳,۳۳۶
  • ۲۸۴
  • ۳,۵۰۲
  • ۴۱,۹۱۲
  • ۹۴۴,۰۸۷
  • ۲,۹۱۸,۷۹۳
  • ۹۹۷,۸۴۶
  • ۵,۸۵۱
  • ۷۱۵,۴۵۹