آموزش ریاضی با ریاضی فیلم

ریاضی بعنوان درسی که بیشترین وقت اولیا و دانش آموزان و حتی معلم و مدرسه را به خود اختصاص می دهد شناخته شده است. درسی که اکثریت اولیا اعتقاد دارند با کلاس های مدرسه نمی توان به درک کاملی از ریاضی دست یافت.

بنابراین علاوه بر طول سال تحصیلی، تابستان را هم فرصتی برای تکمیل آموخته ها یا آماده شدن برای سال تحصیلی بعدی در آموزشگاه ها ثبت نام می نمایند.

آموزشگاه ها مخصوصا در مقطع ابتدایی و دور اول دبیرستان به آموزش زبان انگلیسی و ریاضی پرداخته و بعضا به درآمدهای قابل توجهی هم می رسند. قربانی این منازعات کسی جز دانش آموز نیست. چرا که معمولا دانش آموز آنچه را که کسب می کند رضایت اولیا را جلب نمی کند و انگ تنبلی را ضعف در ریاضی می خورد.

در روابط اجتماعی نیز وقتی در خانواده ای به فرزند مدرسه رو چشم مان می خورد اولین سوال ما در مورد درس و مخصوصا ریاضی می باشد طوری که این رویه استرس بچه ها را در درس ریاضی افزایش می دهد. البته هستند کسانی که با اخذ آزمون های دشوار سعی در القای ضعف در ریاضی و دادن آدرس کلاس های تقویتی می نمایند.

دانش آموزی که بر این باور برسد که در درس ریاضی ضعیف است، بتدریج در سایر دروس هم اعتماد به نفس خودش را از دست داده و به تبع آن جایگاه خود در خانواده و اقوام را نیز از دست می دهد و تبدیل به فردی می شود که از مدرسه و درس بیزاری می جوید.

 

اما واقعیت چیز دیگری است.

 

اگر دانش آموزی مطلب را متوجه نمی شود چرا اشکال را در جای دیگری جستجو نمی کنیم؟ چرا پدر و مادر عزیز به رفتار خودشان تجدید نظر نمی کنند؟ چرا معلم فکر نمی کند که نیاز است روش تدریس بهتری در پیش گیرد؟ چرا و چرا زود قضاوت می کنیم که دانش آموز ضعیف است؟؟ وجود این همه کلاس های تقویتی نشان دهنده ی چیست؟ آیا جز این است که ما در آموزش این درس مشکل داریم؟

صرف این که فلانی دکترای ریاضی دارد یا فوق لیسانس ریاضی است، کافی است که به روش تدریس ایشان دقیق نشویم؟ آیا مدرک برای تدریس کافی است؟ پس این همه روان شناسی یادگیری و روان شناسی تدریس و دیدگاه های فلسفی و … در مورد یادگیری به چه دردی می خورد؟

 

دوستان عزیز و اولیای گرامی بدانید اگر دانش آموزی یاد نمی گیرد، اشکال در آموزش و رفتار شماست مگر این که دانش آموز از نظر بهره ی هوشی پایین باشد که این مهم هم هنگام تست های آمادگی تحصیلی در پایه ی اول خدمت شما گفته می شود که در این صورت حق ندارید مثل یک دانش آموز عادی انتظار یادگیری داشته باشید.

سایت ریاضی فیلم

در نظر گرفتن تمامی شرایط علی الخصوص شرایط کرونایی که سیستم آموزشی را تحت الشعاع قرار داد و بسیاری از دانش آموزان عزیز به هر دلیلی آموزش های لازم را در طول سال تحصیلی دریافت نکردند، تصمیم گرفت که آموزش ریاضی را در قالب «فیلم حل تمرین» برای پایه های مختلف تولید و در اختیار عزیزان قرار دهد. شما با مشاهده ی این فیلم ها متوجه خواهید شد که شیرین تر و بهتر از ریاضی درسی نیست.

دیگر نیازی به کلاس های تقویتی و صرف هزینه های کلان و اتلاف وقت و ایاب و ذهاب نخواهید داشت.

آموزش الگوها
100%
تخفیف

آموزش الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 14 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
4000 – رایگان!

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

12
4000 – رایگان!

آموزش الگوهای عددی صفحه ی 2 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش الگوهای عددی صفحه ی 2 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

آموزش بخش پذیری صفحه ی 11 و 12 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش بخش پذیری صفحه ی 11 و 12 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!
آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط
100%
تخفیف

آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 28 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2200 – رایگان!

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
2200 – رایگان!

آموزش دوران ـ ریاضی ششم صفحه ی 70 Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ سایت ریاضی فیلم ـ Riazifil.ir/lms

0
رایگان!

آموزش دوران ـ ریاضی ششم صفحه ی 71 Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ سایت ریاضی فیلم ـ Riazifil.ir/lms

0
رایگان!

آموزش ریاضی ششم

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان

در این دوره ریاضی ششم بطور کامل آموزش داده می شود و شرط شرکت در این دوره: کسب امتیاز قبولی (نمره ی 15) در آزمون ورودی می باشد.

93
5,500 تومان

آموزش ضرب کسرها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 32 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

آموزش ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی 32 درس سوم از فصل 2 آموزش ضرب کسرها ـ ریاضی پنجم ـ…

0
2,000 تومان